Hỗ trợ 24/7
0914982241- 093 88 202 86

CÔNG TY TNHH QUỐC HÙNG

Địa chỉ: 86/56 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM 

Điện thoại: 0938 820 286 - 0914 982 241

Email: contact@minebea-intecvn.vn

Sky: hoangvu_1407

Website: https://minebea-intecvn.vn

https://www.google.com/maps/place/86%2F56+Ph%E1%BB%95+Quang,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+2,+T%C3%A2n+B%C3%ACnh,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.8079091,106.6675052,17z/data=!4m5!3m4!1s0x31752923e55a1af9:0xab7693996a3905ca!8m2!3d10.807904!4d106.669693?hl=vi-VN

Thông tin liên hệ

0938 820 286 - 0914 982 241
0938820286
https://www.facebook.com/QuocHung411