Hỗ trợ 24/7
0914982241- 093 88 202 86

Bộ hiển thị số

Xuất xứ: Minebea-intec/Germany

Bộ hiển thị số

Bộ chỉ thị số ứng dụng cân bồn và silo

Bộ chỉ thị ứng dụng cân xe ô tô

0938 820 286 - 0914 982 241
0938820286
https://www.facebook.com/QuocHung411