Hỗ trợ 24/7
0938 820 286 - 076 888 2367

Giá trị cốt lõi

Ngày đăng: 30-11-2020 08:05:20

Chất lượng Minebea-Intec( sartorius ) - mọi lúc, mọi nơi. Mục tiêu của chúng tôi là thiết lập các tiêu chuẩn mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực của công ty, điều này được phản ánh trong khẩu hiệu thương hiệu của chúng tôi, "thước đo chân chính '.

Bằng cách mua các sản phẩm của Minebea Intec, mỗi ngày, tất cả khách hàng trên toàn thế giới đang lựa chọn nhiều hơn những công nghệ tiên tiến: họ cũng đang lựa chọn hiệu suất dịch vụ chất lượng hàng đầu và hỗ trợ toàn diện trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm của họ. Mục tiêu của chúng tôi là đáp ứng các yêu cầu của khách hàng bất kể ngành nghề gì và trở thành bến cảng đầu tiên cho các công nghệ cân và kiểm tra. 

Tóm lại: chuyên gia tốt nhất mà bạn có thể có!

Bài viết liên quan

0938 820 286 - 076 888 2367
0938820286
https://www.facebook.com/minebeaintecvn.vn